Nie dla blokowiska w Bystrej

Złóż do 19 kwietnia 2024 pisemne uwagi/sprzeciw do projektu studium 
i zaprotestuj wobec budowy bloków.

Jak złożyć uwagi do Studium?

Poniżej można pobrać różne warianty z uwagami do planu zagospodarowania terenu.

Różnice pomiędzy poszczególnymi wariantami opisane zostały w Spis treści

Do każdego wariantu przygotowano Uzupełnienie Uwagi 2 i 3 dotyczące terenów zieleni naturalnej 

Uwagi Wariant 1

Kępa cała zielona

Uwagi Wariant 2

Kępa częsciowo zielona

Uwagi Wariant 3

Kępa zabudowa jednorodzinna

Uzupełnienie Uwagi 2 i 3

Spis treści

W Bystrej Krakowskiej, powyżej Kościoła, na powierzchni 12,5 hektara mogą powstać osiedla 4-piętrowych bloków dla wielu tysięcy osób.

Brak sprzeciwu ze strony mieszkańców doprowadzi do dewastacji dotychczasowego charakteru miejscowości Bystra.

Obecnie w Bystrej mieszka około 3900 osób. Budowa nowych osiedli doprowadzi zwiększenie tej liczby o kolejne 4000-8000 mieszkańców. Już dziś gmina Wilkowice ma 390 mieszkańców na 1km2, Województwo Śląskie, które jest najgęściej zamieszkałym województwem – 361 mieszkańców na 1km2, a średnio w Polsce ten współczynnik wynosi tylko 122! Bystra zostanie zadeptana!
 
Budowa osiedla na wzgórzu spowoduje negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Przede wszystkim, zlikwiduje strefę przewietrzania. To z kolei może skutkować brakiem możliwości wietrzenia smogu, co potęguje problem zanieczyszczenia powietrza. Brak przewietrzania wpłynie na jakość życia mieszkańców, zwiększając ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych.
 
Wybudowanie czteropiętrowego osiedla na terenach zielonych spowoduje zrujnowanie krajobrazu jaki znamy. Tereny, które kiedyś stanowiły oazę zieleni i przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców, mogą zostać zastąpione przez betonowe bloki mieszkalne. Zamiast miejscowością turystyczną staniemy się drugimi “Złotymi Łanami”.

Co nas czeka po wybudowaniu osiedla?

To tylko kilka głównych zmian które znacząco wpłyną na jakość życia w Bystrej.

Ponad 2-krotne zwiększenie liczby mieszkańców w Bystrej

Obecnie w Bystrej mieszka około 3900 osób. Budowa nowych osiedli przewiduje zwiększenie tej liczby o kolejne 4000-8000 mieszkańców.

Smog i brak strefy przewietrzenia

Budowa osiedla na wzgórzu spowoduje negatywne konsekwencje. Przede wszystkim, brak odpowiedniej strefy przewietrzania może prowadzić do kłopotów z cyrkulacją powietrza. To z kolei może skutkować brakiem możliwości wietrzenia smogu, co potęguje problem zanieczyszczenia powietrza. Brak przewietrzania może także wpłynąć na jakość życia mieszkańców, zwiększając ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych związanych z wdychaniem zanieczyszczonego powietrza. 

Zakorkowane drogi

Wybudowanie nowego osiedla zwiększy 2 krotnie liczbę mieszkańców w okolicy, a istniejące drogi mogą nie poradzić sobie z dodatkowym ruchem, co prowadzi do zakorkowania. Brak możliwości rozbudowy infrastruktury drogowej skutkuje dłuższymi czasami podróży, większym niebezpieczeństwem na drodze i pogorszeniem jakości powietrza z powodu wzrostu emisji spalin. 

Kolejki do lekarza

Wzrost liczby ludności wiążę się z kolejnymi wyzwaniami, takimi jak zwiększone oczekiwanie w kolejkach do lekarzy. Więcej mieszkańców oznacza większe obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, co często prowadzi do dłuższych terminów oczekiwania na wizyty lekarskie. Długie kolejki mogą negatywnie wpływać na dostęp do opieki zdrowotnej i jakość świadczonych usług medycznych.

Brak wody

W ciągu ostatnich lat Wieś Bystra zmaga się z coraz bardziej dramatycznym spadkiem zasobów wodnych. Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki, może to prowadzić do sytuacji kryzysowej, gdzie mieszkańcy stoją w obliczu niedoboru wody pitnej. Zwiększenie poboru wody o ponad 100% stanowi realne zagrożenie, które może wywołać klęskę żywiołową. Aktualnie, dodatkowy zbiornik wody pełni rolę rezerwy w miesiącach letnich.

Zrujnowany krajobraz

Wybudowanie czteropiętrowego osiedla na terenach zielonych spowoduje znaczne zniszczenie krajobrazu. Tereny, które kiedyś stanowiły oazę zieleni i przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców, mogą zostać zastąpione przez betonowe bloki mieszkalne, co prowadzi do utraty przyrody i zmiany charakteru miejsca. 

Brak miejsc w szkołach

Zwiększenie populacji prowadzi do większego zapotrzebowania na miejsca edukacyjne dla dzieci i młodzieży, co może przekroczyć dostępną infrastrukturę szkolną. Brak wystarczającej liczby miejsc może prowadzić do przepełnionych klas, utrudnionego procesu nauczania oraz obciążenia dla nauczycieli. Dodatkowo, może to również wpłynąć na jakość edukacji i komfort uczniów.

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z przedstawioną koncepcją Studium, tereny objęte strefą WW mogą być zabudowane budynkami o maksymalnej wysokości do 15 metrów, co odpowiada czterem kondygnacjom. Wpółczynnik zainwestowania tych terenów wynosi 0.6 co sprawia że 60% terenu może zostać ZABETONOWANE!